Expo at Nottebohmzaal Antwerp

Regula is curator van een Expo over ons bak-erfgoed

Voor de kerstdagen tonen we in de prestigieuze Nottebohmzaal de expo ‘Van wafel tot koek’. De expo vertelt het verhaal van het historisch onderzoek dat Regula Ysewijn deed in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience voor haar gelijknamig boek, over de bakcultuur in de Lage Landen.

Bakken toont het hart van een eetcultuur. In haar nieuwste boek Van wafel tot koek deelt Regula Ysewijn de recepten en geschiedenis van feestelijk gebak uit de Lage Landen. Er zijn wafels en winterbroden voor de twaalf dagen van Kerstmis, pannenkoeken voor Lichtmis en Carnaval, krakelingen voor de vastentijd, vlaai en gefrituurde bollen voor Kerstmis en alle kruidige lekkernijen die ons meteen aan Sinterklaas en Sint-Maarten doen denken.

U krijgt de unieke kans om kostbare eeuwenoude handschriften van nabij te bekijken, waaronder het 17de-eeuwse Brabants kookboek en tal van andere kostbare werken. Deze boeken werden nooit eerder tentoongesteld voor het grote publiek. Buiten bijzondere kookboeken zijn er onder andere ook oude wafelijzers en speculaasplanken te zien die mee het verhaal vertellen van onze culinaire geschiedenis. Ten slotte zal ook de stad Antwerpen en haar belang in deze geschiedenis niet vergeten worden!

Tickets
€8 en te boeken hier >

Individuele bezoekers:
zaterdag 23 december 2023 tot zondag 7 januari 2024 van 10:00 tot 17:00

Locatie:
Nottebohmzaal

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen

Regula curates an Expo about Belgian baking heritage

Following her latest book ‘Dark Rye and Honey cake’, internationally renowned culinary writer Regula Ysewijn is presenting an exhibition in the Nottebohm Hall based on her historical research.

You will have the unique opportunity to view precious centuries-old manuscripts up close, including the 17th-century Brabant cookbook and numerous other valuable works. These books have never before been exhibited to the general public. In addition to these special cookbooks, old waffle irons and gingerbread boards are on display which help tell the story of our culinary history.  Last but not least, the city of Antwerp and its importance in this culinary history will not be forgotten!

Baking shows the heart of a food culture. In her latest book Dark rye and Honey cake, Regula Ysewijn shares the recipes and history of festival baking from the heart of the Low Countries. There are waffles and winter breads for the twelve days of Christmas, pancakes for Candlemas and Carnival, pretzels for Lent, vlaai and fried buns for Christmas and all the spiced delicacies that immediately remind us of Sinterklaas and St. Martin.

 

Tickets
€8 and can be booked here >

Individual visitors:
Saturday, December 23, 2023 to Sunday, January 7, 2024 from 10:00 AM to 5:00 PM

Location:
Nottebohm Hall

Hendrik Conscience Heritage Library, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerp

Tags:
No Comments

Post A Comment

*